Project Tong-Len

Een dependance van opvanghuis Tong Len

Dit prachtige project betreft de realisatie van een dependance van een reeds bestaand opvanghuis in Kangra Valley,  in het noorden van India.

Tong len is een opvanghuis voor sloppenwijk kinderen (slum kids) en is gelegen in de prachrige uitlopers van de Himalaya. Dit huis – met school – wordt al sinds 2004 met hart en ziel geleid door monnik Jamyang, zelf enkele jaren daarvoor gevlucht uit Tibet. Er worden op dit moment worden 120 kinderen uit de sloppenwijken opgevangen.

Onze plannen zijn een tweede huis te realiseren, iets verderop. Dichtbij voor wederzijdse bevruchting en samenwerking, maar toch op ander terrein voor de onafhankelijkheid.  Doelgroep voor dit tweede huis zijn de meest kwetsbare kinderen uit de sloppenwijken; kinderen zonder ouders; kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Kinderen die meer aandacht nodig hebben.

Door de situatie met COVID-19 en andere omstandigheden ligt het project helemaal stil op dit moment. Corona heeft een ongelofelijk gat geslagen in deze regio, de school is van overheidswege bijna 2 jaar gesloten geweest. Onvoorstelbaar. 

We (Marieke) gaan er in 2023 weer heen. Polshoogte nemen, over wat we kunnen doen. 

Happy to keep you posted.

Locatie project Tong Len
Opvanghuis Tong Len is prachtig gelegen hoog in de Indiase Himalaya's.

Foto's Project Tong Len

in sloppenwijk
schoolbus
Channa Mereya Foundation- Tong-Len
Logo Channa Mereya Foundation
HOME