"We Love To Help, To Give and To Support. To Share And To Love.
This Is Why We Do What We Do”

Our story

Toen gestart met verkenningsreizen voor dit mooie doel, eerst naar het haar welbekende India, waar ze al in 1994 wegens familie verzeild is geraakt. Eerst verkennen of het daar kan en lukt, in de Indiase Himalaya’s. 

Inmiddels is ze 6 reizen (plus 2 lange Coronajaren) naar het Indiase Himalayagebergte verder. En aardig op de rit.

Na een intensieve zoektocht is ze in 2018 in contact gekomen met Tibetaanse monnik Jamyang, die al 15 jaar kinderen uit de sloppenwijken opvangt; hij doet prachtig en indrukwekkend werk. Jamyang en Marieke zijn nu samen in gesprek een dependance van zijn opvanghuis op te richten, voor alle andere armste en meest kwetsbare kinderen die ook hulp nodig hebben.

Dat gesprek ligt door Corona echter al 2 jaar stil. 

Inmiddels staat er wel heel wat in de steigers, op velerlei terrein. In India zijn er velerlei nieuwe contacten gelegd en staat alles klaar voor start van de concretisering van het opvanghuis in Kangra Valley in de Himalaya (zie Projecten).

In Nederland staat het ook stevig in de steigers. Het bestuur is definitief geformeerd en samen zijn we hard aan het werk, onder andere aan de realisatie van de benodigde vergunningen. Geen gemakkelijke klus, tijdrovend ook. Daar doet Corona nog een schepje bovenop. En een opvanghuis opzetten in India is sowieso verre van eenvoudig, want aan velerlei regelgeving gebonden. Maar we hebben vertrouwen en het komt goed. Stap voor stap zijn we op weg. Plus we hebben plezier in wat we doen. Zo komen we er wel.

We houden je op deze site graag op de hoogte van alle vorderingen en ontwikkelingen.

Namaste! 🙏

Het bestuur van Channa Mereya Foundation

shivani

Dit kleine meisje is misschien wel de grootste inspiratiebron geweest voor de Foundation. Dit meisje, 1 of 2 jaar oud, zat stil langs de kant van de weg te wachten toen Marieke daar op een dag langs liep. Daar, right on the spot waar haar ouders als dagloners aan het werk waren, zat zij in de berm te wachten. Geen huis, geen oppas, gewoon langs de kant van de weg wachten tot haar ouders klaar waren met werken voor die dag. Om dan vervolgens onder een zeil in het bos te moeten overnachten.

En morgen weer dezelfde dag.

En die dag erna weer zo’n zelfde dag..

Jee. Dit raakte. Die uitzichtloosheid. De armoede, Dat-Helemaal-Niets-Hebben.

Dit beeld, dit meisje, heeft Marieke geïnspireerd verschil te gaan maken. Voor alle arme en zeer kwetsbare kinderen. Als dit meisje.

Channa Mereya Foundation gaat heel veel van dit soort meisjes en jongens helpen en begeleiden naar een toekomst-met-uitzicht. Heel veel. Zo veel mogelijk.

Help je mee?

Logo Channa Mereya Foundation
HOME