Joost Molewijk

Joost Molewijk

De afgelopen jaren heb ik met toenemende belangstelling Marieke gevolgd op haar reizen naar McLeod Ganj in India. Haar verhalen en ervaringen maakten indruk op mij. Ze deden mij weer eens beseffen hoe ontzettend bevoorrecht wij zijn in ons deel van de wereld. Het is, een enkele uitzondering daargelaten, zo vanzelfsprekend dat onze kinderen een dak boven hun hoofd hebben en goed onderwijs krijgen als basis voor het bouwen aan een toekomst.

Hoe anders is dat in landen als India, waar veel kinderen opgroeien onder erbarmelijke omstandigheden, onderwijs meestal geen vanzelfsprekendheid is en de vooruitzichten daarom lang niet altijd rooskleurig zijn.

Wat begon als een vrijblijvende oriëntatie op de mogelijkheden van het stichten van een weeshuis, is langzaam maar zeker uitgegroeid tot een solide plan dat op het punt staat uitgevoerd te worden. Het onvermoeibare enthousiasme en de bevlogenheid van Marieke zijn daarbij aanstekelijk en inspirerend.

Met veel plezier neem ik daarom de rol van secretaris op mij. Als jurist en bedrijfskundige met veelzijdige ervaring in binnen- maar vooral ook buitenland, hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan het verwezenlijken van dit prachtige initiatief.

HOME