Marieke Jansze

Duurzame hulp aan kinderen in India

Channa Mereya Foundation is een stichting (opgericht in 2020) die hulp biedt aan de armste en meest kwetsbare kinderen in de sloppenwijken in India.

Ons doel is deze armer-dan-armere kinderen toegang te geven tot goede educatie; ze zoals elk kind naar school te laten gaan. Ze op deze manier een toekomst te geven. Ook geven wij ze onderdak en eten; deze kinderen wonen onder de meest armoedige omstandigheden in de sloppenwijken, en slapen onder een zeil. Naar school dus, een dak boven hun hoofd, en eten. De basis.

Zodat ze vanuit ons opvanghuis in alle rust zich kunnen ontwikkelen tot normale kinderen. Altijd met contact met de familie in de sloppenwijken. Maar nu met zicht op een toekomst. 

Help je ook mee? 

Logo Channa Mereya Foundation